Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Talajka s.r.o. (ďalej len

"správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Talajka s.r.o. Vinohradnícka 3,

Bratislava 821 06. E-mail: eshop@gmail.com, tel. 02/534 185 73

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas

dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho

parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní

osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len

"nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových

dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných

marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu

rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky,

najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov

(na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o.

(prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o.

(správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového

centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie

emailového dotazníka spokojnosti)

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu

prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich

osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti

spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich

osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov

daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných

údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných

údajov môžete odvolať na emailu eshop@talajka.sk

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo

porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať

sťažnosť u dozorného úradu.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných

údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez

poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo

strany správcu splniť.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 14.10.2020