Platí pre

571765120
24,00 €
S DPH

Dostupné skladom

Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačených účastníkov cestnej premávky. Veľkosť dopravnej značky závisí od obsahu dodatkovej tabuľky. S jej veľkosťou sa mení aj jej cena, ktorá sa pohybuje od 20-60 eur bez DPH. Dopravná značka je na dopyt.
571765120