Obec

169x20995516
127,20 €
S DPH
Typ: Jeden riadok

Dostupné skladom

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar. Ak značka informuje o názve miestnej časti obce, v spodnej časti značky sa uvádza názov obce, ku ktorej táto miestna časť administratívne patrí. Veľkosť 2 – 1260x840mm
169x20995516